Cơm cháy hải sản

108.000 

Chấm một miếng vào nước sốt hải sản vừa ngọt vừa đặm, thấy như tan trong miệng.

Cơm cháy hải sản

108.000 

Danh mục:
19009406