KHUYẾN MÃI MỖI NGÀY

Set cuốn lẻ bao gồm các vị: Heo quay, Phơi sương, Nem lụi, Nem nướng Nha Trang, Tôm thịt, Gà nướng, Mùa hè. Khách hàng có thể chọn 1 hoặc mix vị theo sở thích, vui lòng note lại ở mục “Ghi chú món” sau khi đặt hàng.

THỨ 2, 3: MUA 1 TẶNG 1 SET 4 CUỐN LẺ

Khách hàng khi mua 1 set 4 cuốn lẻ sẽ được tặng 1 set 4 cuốn lẻ.

Lưu ý: CTKM chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 4 cuốn lẻ sẽ chỉ được tặng 1 set 4 cuốn.

Đặt set 4 cuốn

THỨ 4, 5: MUA 1 TẶNG 1 SET 8 CUỐN LẺ

Khách hàng khi mua 1 set 8 cuốn lẻ sẽ được tặng 1 set 8 cuốn lẻ.

Lưu ý: CTKM chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 8 cuốn lẻ sẽ chỉ được tặng 1 set 8 cuốn.

Đặt set 8 cuốn

THỨ 6: GIẢM 30% SET CUỐN LẺ

Giảm 30% cho set 4/8 cuốn lẻ. 

Áp dụng luỹ kế.

 

Đặt set 4 cuốn Đặt set 8 cuốn

THỨ 7, CHỦ NHẬT: GIẢM 70% SET CÙNG LOẠI

Khách hàng mua set 4/8 thì set thứ 2 cùng loại sẽ được giảm 70%

Lưu ý: Chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 4 cuốn lẻ thì set thứ 2 sẽ được giảm 70%, nếu khách hàng mua hơn 2 set 4 cuốn lẻ thì cũng chỉ được giảm 70% 1 set 4 cuốn duy nhất.

Đặt set 4 cuốn Đặt set 8 cuốn

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

🔅 Đặt hàng qua hotline: 19009406, page hoặc qua cơ sở

🔅 Áp dụng tại 4 cơ sở

🔅 Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác

🔅 Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

🔅 Áp dụng với Set Takeaway Cuốn lẻ

🔅 Mỗi bill chỉ được áp dụng 1 CTKM

LƯU Ý: Cuốn sẽ ship hàng trong thời gian nhà hàng mở cửa (9h00 – 20h30)

KHUYẾN MÃI MỖI NGÀY

Set cuốn lẻ bao gồm các vị: Heo quay, Phơi sương, Nem lụi, Nem nướng Nha Trang, Tôm thịt, Gà nướng, Mùa hè. Khách hàng có thể chọn 1 hoặc mix vị theo sở thích, vui lòng note lại ở mục “Ghi chú món” sau khi đặt hàng.

THỨ 2, 3: MUA 1 TẶNG 1

Khách hàng khi mua 1 set 4 cuốn lẻ sẽ được tặng 1 set 4 cuốn lẻ.

Lưu ý: CTKM chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 4 cuốn lẻ sẽ chỉ được tặng 1 set 4 cuốn.

Đặt set 4 cuốn

THỨ 4, 5: MUA 1 TẶNG 1

Khách hàng khi mua 1 set 8 cuốn lẻ sẽ được tặng 1 set 8 cuốn lẻ.

Lưu ý: CTKM chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 8 cuốn lẻ sẽ chỉ được tặng 1 set 8 cuốn.

Đặt set 8 cuốn

THỨ 6: GIẢM 30% SET CUỐN LẺ

Giảm 30% cho set 4/8 cuốn lẻ.

Áp dụng luỹ kế.

Đặt set 4 cuốn Đặt set 8 cuốn

THỨ 7, CHỦ NHẬT: GIẢM 70% SET CÙNG LOẠI

Khách hàng mua set 4/8 thì set thứ 2 cùng loại sẽ được giảm 70%

Lưu ý: Chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 4 cuốn lẻ thì set thứ 2 sẽ được giảm 70%, nếu khách hàng mua hơn 2 set 4 cuốn lẻ thì cũng chỉ được giảm 70% 1 set 4 cuốn duy nhất.

Đặt set 4 cuốn Đặt set 8 cuốn

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

🔅 Đặt hàng qua hotline: 19009406, page hoặc qua cơ sở

🔅 Áp dụng tại 4 cơ sở

🔅 Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác

🔅 Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

🔅 Áp dụng với Set Takeaway Cuốn lẻ

🔅 Mỗi bill chỉ được áp dụng 1 CTKM

LƯU Ý: Cuốn sẽ ship hàng trong thời gian nhà hàng mở cửa ( 9h00 – 20h30)