KHUYẾN MÃI MỖI NGÀY

Set cuốn lẻ mix vị bao gồm các vị: Heo quay, Phơi sương, Nem lụi, Nem nướng Nha Trang, Tôm thịt, Gà nướng, Mùa hè. 

THỨ 2,4,6 : MUA 1 SET 8 CUỐN TẶNG 1 SET 4 CUỐN LẺ

Khách hàn,g khi mua 1 set 8 cuốn lẻ sẽ được tặng 1 set 4 cuốn lẻ vị tuỳ chọn

Lưu ý: CTKM chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 8 cuốn lẻ sẽ chỉ được tặng 1 set 4 cuốn.

Đặt set 8 cuốn

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

🔅 Đặt hàng qua hotline: 19009406, page hoặc qua cơ sở

🔅 Áp dụng tại 3 cơ sở

🔅 Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác

🔅 Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

🔅 Áp dụng với Set Takeaway Cuốn lẻ

🔅 Mỗi bill chỉ được áp dụng 1 CTKM

LƯU Ý: Cuốn sẽ ship hàng trong thời gian nhà hàng mở cửa (10h30 – 19h30)

KHUYẾN MÃI MỖI NGÀY

Set cuốn lẻ mix vị bao gồm các vị: Heo quay, Phơi sương, Nem lụi, Nem nướng Nha Trang, Tôm thịt, Gà nướng, Mùa hè. 

THỨ 2,4,6 : MUA 1 SET 8 CUỐN TẶNG 1 SET 4 CUỐN LẺ

Khách hàn,g khi mua 1 set 8 cuốn lẻ sẽ được tặng 1 set 4 cuốn lẻ vị tuỳ chọn

Lưu ý: CTKM chỉ áp dụng với set đầu tiên. Ví dụ: Bill khách hàng mua 2 set 8 cuốn lẻ sẽ chỉ được tặng 1 set 4 cuốn.

Đặt set 8 cuốn

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

🔅 Đặt hàng qua hotline: 19009406, page hoặc qua cơ sở

🔅 Áp dụng tại 3 cơ sở

🔅 Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác

🔅 Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

🔅 Áp dụng với Set Takeaway Cuốn lẻ

🔅 Mỗi bill chỉ được áp dụng 1 CTKM

LƯU Ý: Cuốn sẽ ship hàng trong thời gian nhà hàng mở cửa ( 9h00 – 20h30)