Cuốn Gà Nướng

98.000 

Với phần thịt gà tẩm ướp kỳ công rồi đem nướng se mặt nhưng vẫn giữ được độ mọng mềm của thịt, Cuốn Gà Nướng đánh thức vị giác ngay từ miếng đầu tiên

Cuốn Gà Nướng

98.000 

Danh mục:
19009406