Chè khúc bạch

38.000 

Món tráng miệng mát lạnh hợp cho mùa hè.

Không áp dụng đặt món

Danh mục:
19009406